Wat we doen

Gezond opgroeien

We zorgen voor een gezonde en actieve basis voor de kinderen in Beekdaelen. Sport en bewegen zorgt voor plezier. Maar dat niet alleen, sport en bewegen draagt ook bij aan het ontwikkelen van talent. Om dat te kunnen doen, zoeken we de samenwerking op met het onderwijs, buitenschoolse opvang, sportaanbieders en andere partners.

Iedereen doet mee

Net zo belangrijk als sporten is dat iedereen op zijn of haar eigen manier en kracht kan meedoen. Met en zonder beperking, van jong tot oud. Niemand staat aan de kant. Het houdt mensen vitaal én het brengt hen samen. Zo gaan we de eenzaamheid tegen en zorgen we ervoor dat men zo lang mogelijk zelfstandig blijft.

Gezonde omgeving

We stimuleren mensen om gezonde keuzes te maken. Daarom investeren we in een gezonde omgeving, die bestaat uit betrokken maatschappelijke partners, inwoners, verenigingen en ongeorganiseerde sportclubs. We creëren ruimte voor inwoners, zodat ze hun steentje kunnen bijdragen aan hun eigen gezonde leefomgeving.

Sportakkoord Beekdaelen

Welkom op de pagina van het sportakkoord Beekdaelen. Op deze pagina is alle informatie omtrent het sportakkoord Beekdaelen te vinden. Van onze supporters tot aan inspirerende succesverhalen en informatie over het uitvoeringsbudget en services.