Buiten Buurt in Actie

Binnen sporten mogen we niet meer tot en met dinsdag 9 februari. Daardoor zullen de reguliere Buurt in Actie activiteiten in de gymzalen niet doorgaan. Wij halen Buurt in Actie naar buiten! Vanaf woensdag 6 januari kun jij elke week meedoen met onze Buiten Buurt in Actie van 13.00 tot 14.00 uur in de buitenlucht.

Sport, spel en bewegen wordt als preventief middel ingezet. Regelmaat is daarbij belangrijk. Door middel van wijkgerichte sport- en beweegactiviteiten, verzorgd door combinatiefunctionarissen én waar mogelijk met lokale sportaanbieders, bieden wij extra kwalitatieve beweegmomenten rondom de school. In de omgeving van het kind kunnen zij zich laagdrempelig oriënteren op sport en bewegen en tevens kennismaken met verschillende sport(aanbieders). Door een bewuste activiteitenkeuze brengt sport en bewegen een positieve beweging op de hoek van de straat. De verbindende waarde van sport dient als uitgangspunt om thema’s als respect, fair play, weerbaarheid, leefbaarheid en een gezonde leefstijl als educatief element mee te geven.

Locaties

  • Oirsbeek in Actie | woensdag | 13:00-14:00 uur | ALFA Sport in Oirsbeek;
  • Nuth in Actie |woensdag| 13:00-14:00 uur | Speeltuin ’t Törreke in Nuth.