Gezond opgroeien

We zorgen voor een gezonde en actieve basis voor de kinderen in Beekdaelen. Sport en bewegen zorgt voor plezier. Maar dat niet alleen, sport en bewegen draagt ook bij aan het ontwikkelen van talent. Om dat te kunnen doen, zoeken we de samenwerking op met het onderwijs, buitenschoolse opvang, sportaanbieders en andere partners.