Gezonde omgeving

We stimuleren mensen om gezonde keuzes te maken. Daarom investeren we in een gezonde omgeving, die bestaat uit betrokken maatschappelijke partners, inwoners, verenigingen en ongeorganiseerde sportclubs. We creëren ruimte voor inwoners, zodat ze hun steentje kunnen bijdragen aan hun eigen gezonde leefomgeving.