Het kernteam maakt ambities waar

De ondertekening van het Sportakkoord Beekdaelen was slechts het begin. Daarna formeerde het kernteam, een groep van betrokken supporters, waaronder Silvia Pisters (Kinderopvang Nuth) en Sven Portz (Woander Forest). “Ik hoop dat we met het Sportakkoord Beekdaelen zo veel mogelijk inwoners enthousiasmeren om in beweging te komen.”

Gezond in lijf en leden door sport en bewegen

Sven woonde vorig jaar een bijeenkomst over het sportakkoord Beekdaelen bij. In groepen kwamen er allerlei speerpunten naar boven die een plek kregen in het lokale akkoord. Dat werd uiteindelijk ondertekend door meer dan 45 partijen. “Ik vind sport belangrijk. Het houdt je fysiek en mentaal fit. Je ontmoet mensen en je daagt jezelf en anderen uit. Vanuit mijn rol in het kernteam hoop ik een bijdrage te leveren aan een nog beter sportklimaat in de gemeente Beekdaelen”, aldus Sven. Een gezond sportklimaat is belangrijk volgens Silvia. “Kinderen zitten veel op de iPad en bewegen daardoor minder. Het is goed om van baby af aan mee te geven om met bewegen bezig te zijn. Ook ikzelf heb het nodig om me fysiek en mentaal goed te voelen. Het gevoel dat sporten me oplevert, gun ik iedereen in de gemeente Beekdaelen”, aldus Silvia.

Aanjagers

Het kernteam jaagt speer- en actiepunten uit het sportakkoord aan, ze stellen prioriteiten én beheren het uitvoeringsbudget. Silvia: “Er ontstaan al mooie initiatieven, zoals een sportdag op alle basisscholen in de gemeente Beekdaelen. Maar ik hoop dat initiatieven ook vooral van onderop komen, zoals vanuit verenigingen, organisaties en inwoners. Samen zorgen we ervoor dat heel Beekdaelen in beweging komt. Dat is wat we willen creëren. Sporten is niet het doel op zich. Het kan ook een plaats innemen in maatschappelijke onderwerpen, zoals eenzaamheid bij ouderen. Ik hoop dat het Sportakkoord Beekdaelen een begrip wordt. Dat verenigingen en organisaties elkaar beter weten te vinden. En dat er voor iedereen, van jong tot oud, sport- en beweegaanbod is.”

Samenwerken, samen brengen én samen doen

Sven hoopt op vernieuwende en duurzame ideeën. “Voor mij is samenwerken een hele wezenlijke. Verschillende organisaties en instellingen die samenwerken, samen brengen én samen doen. Dat zijn aspecten waar ik in het bijzonder op let. Ik hoop dat er mooie nieuwe initiatieven ontstaan die mensen, op andere manieren, gaan bewegen. Met name de inactieve mensen. Mijn droom is dat er duurzame samenwerkingen ontstaan. Daarin zit voor mij de kracht.”

Een aanvraag doen?

Als initiatiefnemer kun je een aanvraag voor het uitvoeringsbudget indienen door het aanvraagformulier in te vullen en te mailen naar info@beweegdaelen.nl. Het kernteam beoordeelt of de aanvraag in aanmerking komt voor een financiële bijdrage. Een ruime meerderheid van het kernteam moet hierover positief besluiten.