KidsXtra

Op en rond de basisscholen is steeds meer aandacht voor de gezondheid van kinderen. Toch groeit het aantal kinderen met overgewicht en motorische ontwikkelingsachterstanden. Moeten we daarom niet eerder kinderen helpen bij hun gezonde leefstijl? Dat is wat we met het project Peuters in actie in Nuth willen aanpakken.

Peuters in de gemeente gaan we ondersteunen meer en beter te bewegen. Dat doen we door de pedagogisch medewerkers bij de kinderopvang hiervoor op te leiden. Bovendien betrekken we daarbij de ouders van de kinderen en werken we samen met verenigingen aan een gezonde omgeving voor ieder kind.

Er wordt gebruik gemaakt van de interventie KidsXtra. De pedagogisch medewerkers worden opgeleid om zelf kwalitatieve beweegactiviteiten bij de kinderopvang op te zetten. Daarnaast helpen we ze kleine aanpassingen ten aanzien van voeding, bewegen en opvoeding in de dagdagelijkse bezigheden toe te passen. Voor ouders vinden er diverse ouderbijeenkomsten plaats en krijgen ze tips om ook thuis te werken aan een gezonde basis voor hun kind. De sport- en beweegaanbieders worden begeleid in het creëren van passend aanbod voor deze jonge doelgroep. Indien nodig worden kinderen met specifieke ontwikkelingsachterstanden doorverwezen voor extra ondersteuning vanuit KidsXtra of andere zorgpartners.

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door een samenwerking tussen de volgende partners: Gemeente Nuth, Stichting Kinderopvang Nuth, Fysiotherapie De Bundeling, Gewichtsconsulent Claudie Beusen, Meander, Stichting Ecsplore, Riskcare Preventie en Beweegdaelen.