Verenigingen in Beekdaelen besturen met impact

Op 22 april is de opleiding Besturen met impact van start gegaan. Zeven bestuurders van vijf sportverenigingen uit de gemeente Beekdaelen gaan een ontwikkelproces aan en worden met het juiste gereedschap op weg geholpen om hun vereniging nog beter te organiseren. De opleiding is onderdeel van de services van het sportakkoord Beekdaelen.

Mooie uitdagingen

De rol van bestuurders van sportverenigingen worden steeds uitdagender en complexer. Dat vindt ook verenigingsondersteuner Ken: “De snel veranderende samenleving vraagt veel van een bestuurder, maar het biedt gelukkig ook mooie uitdagingen. Met de opleiding Besturen met impact gaan bestuurders, of ze nu net of al lang bestuurder zijn, op ontwikkelreis en leren ze hoe ze hun vereniging nog beter kunnen organiseren.”

Kennis en vaardigheden

Tijdens vier interactieve bijeenkomsten worden kennis en vaardigheden gedeeld en krijgen de bestuurders het juiste gereedschap om de uitdagingen van hun club aan te gaan. De opleiding wordt collectief georganiseerd, zodat bestuurders elkaar kunnen verrijken. Tegelijkertijd bouwen ze aan een onderling netwerk van enthousiaste bestuurders en zo kunnen ze elkaar ook in de toekomst beter vinden.

Services sportakkoord Beekdaelen

De opleiding Besturen met impact is onderdeel van de services van het sportakkoord Beekdaelen en wordt georganiseerd mede door de inzet van Adviseur Lokale Sport, Gaby Spierts. Vanuit het lokaal sportakkoord bestaat er voor verenigingen de mogelijkheid om aanspraak te doen op verschillende services. Denk hierbij aan ondersteunings- en opleidingsmogelijkheden voor sportverenigingen, kaderleden en vrijwilligers. Dit is in de vorm van workshops, opleidingen, inspiratiesessies of procesbegeleidingstrajecten die verenigingen helpen om de ambities uit het lokale sportakkoord te verwezenlijken. Verenigingen uit de gemeente Beekdaelen doen gratis mee door een bijdrage uit het lokale sportakkoord. Ontdek meer over de services vanuit het sportakkoord Beekdaelen.