Digitale Beweeglessen

Bent u op dit moment niet in staat om deel te nemen aan de normale groepslessen of wilt u toch (nog) meer bewegen? Dan is het nieuwe initiatief van Ecsplore mogelijk wat voor u!

In de afgelopen periode, maar ook de komende weken worden verschillende activiteiten door het coronavirus lastiger. Helaas wordt hierdoor bewegen (individueel en in groepen) ook steeds lastiger. Om iedereen en dan specifiek mensen van 55 jaar en ouder ook in deze periode in beweging te krijgen of te houden, start Ecsplore de komende periode met online beweeglessen onder begeleiding.

Wat houdt dit in?

Wekelijks een online beweegles onder leiding van een professional (in opleiding) via tablet of laptop. Deze beweeglessen zijn individueel en worden op uw wensen en behoeften afgestemd. Tevens is er na elke les de mogelijkheid om kort na te praten met de beweegcoach en mogelijke vragen op het gebied van gezondheid/lichaamsfuncties en andere beweegmogelijkheden te stellen.

Heeft u interesse of wilt u deelnemen?