Een gezond ontbijt voor peuters in Beekdaelen

Op vrijdagochtend 11 november was Wethouder Levin de Koster bij Peuteropvang ’t Peuterke in Hulsberg op bezoek om samen met de kinderen en juffen te ontbijten. Wethouder de Koster: “Een gezond ontbijt is lekker én belangrijk, want dat geeft kinderen een goede start van de dag. Dit initiatief is een mooi voorbeeld voor kinderen én hun ouders/verzorgers”.

Gezond eten wordt al op jonge leeftijd aangeleerd. Ontbijten is onderdeel van gezond eetgedrag. Ook dit jaar werd er in het hele land het Nationaal Schoolontbijt georganiseerd (voor scholen en kinderopvang), zie www.schoolontbijt.nl.

Vanwege de grote belangstelling hiervoor was de mogelijkheid om in te schrijven dit jaar al vroeg gesloten.
Gemeente Beekdaelen onderschrijft dit initiatief. Net als Superfit willen ook wij graag het belang van gezond ontbijten onder de aandacht brengen met als missie een gezond ontbijt, elke dag en voor ieder kind.

Daarom is aan alle kinderopvanglocaties alsnog de gelegenheid geboden mee te doen en is een gezond ontbijt aangeboden in de week van 7-11 november.

Zo leren kinderen op een feestelijke manier hoe belangrijk het is om elke dag gezond te ontbijten.
Meer lezen over het belang van een gezond ontbijt?
Kijk op www.schoolontbijt.nl Of neem contact op met JOGG-regisseur Judith Aerdts via judith.aerdts@ggdz.nl