Start kernteam Sportakkoord Beekdaelen

Op maandag 14 september organiseerde sportformateur Elvera Weusten een vervolgbijeenkomst voor het sportakkoord Beekdaelen. Dit was de eerste samenkomst voor het kernteam van het sportakkoord. Zij ondertekenden als eerste supporters officieel het sportakkoord.

Aan de slag

De aanwezigen blikten samen terug op de totstandkoming van het sportakkoord Beekdaelen. Daarna gingen ze aan de slag met het vervolg van de uitvoering van het sportakkoord. De eerste stap is de vorming van het kernteam. Een tiental enthousiaste supporters van het sportakkoord gaf daarvoor de aftrap. Zij gaan samen aan de slag om de ambities uit het sportakkoord te realiseren. De volgende stap is om de werkgroepen te vormen die aan de slag gaan met de concrete actiepunten uit het sportakkoord.

Adviseur Lokale Sport

Voor de duur van het lokaal sportakkoord is Gaby Spierts namens NOC*NSF en NL Actief betrokken als Adviseur Lokale Sport in de gemeente Beekdaelen. De Adviseur Lokale sport is de verbinder in het samenbrengen van de behoeftes van sportaanbieders en het toekennen van de juiste services.

De Adviseur Lokale Sport trekt hierin samen op met het kernteam en de verenigingsondersteuner, die zicht hebben op de behoeften in relatie tot de ambities van het sportakkoord. Op basis daarvan wordt met de Adviseur Lokale Sport bekeken welke services ingezet worden om de clubs optimaal te ondersteunen. Enkele voorbeelden van services zijn trainingsopleidingen, masterclasses of cursussen voor bestuursleden of verenigingstrajecten die begeleid worden door professionals uit de sport.

Deelnemen aan kernteam en/of werkgroepen?

Wil jij een leven lang sport en bewegen voor alle inwoners in Beekdaelen mee mogelijk maken? Meld je dan aan voor het kernteam of een van de werkgroepen. Vanuit het kernteam heb je een onafhankelijke kijk op de ambities uit het sportakkoord en stel je jaarlijks prioriteiten. Als lid van de werkgroep ga je actief aan de slag om de actiepunten uit te voeren. Stuur een bericht naar sportformateur Elvera Weusten: elvera@negen.nl.