Supportersbijeenkomst Sportakkoord Beekdaelen

In 2021 heeft het kernteam veel stappen gezet in het proces van het sportakkoord Beekdaelen. Dit heeft geleid tot diverse aanvragen van verenigingen uit Beekdaelen. Om sportverenigingen nog beter te informeren en kennis te laten maken met de mogelijkheden van het Lokaal Sportakkoord, organiseerde het kernteam een supportersbijeenkomst in Oirsbeek.

INSPIREREN EN INFORMEREN

Afgelopen jaar heeft het kernteam via diverse acties het Lokaal Sportakkoord Beekdaelen onder de aandacht gebracht van de sport in Beekdaelen. Een daarvan was de organisatie van een supportersbijeenkomst voor verenigingen, onderwijs en zorg. Tijdens de bijeenkomst informeerde en inspireerde het kernteam aanwezige verenigingen over het Lokaal Sportakkoord. De mogelijkheden van het aanvragen van uitvoeringsbudget op basis van een gedegen plan werden besproken en Frank Feron, directeur basisschool De Bolster, deelde zijn verhaal. Frank diende in samenwerking met de werkgroep ‘Gezond Opgroeien’ een aanvraag en deelde zijn ervaringen over het Lokaal Sportakkoord en de totstandkoming van de aanvraag.

HET BELANG VAN SPORT

Het Lokaal Sportakkoord zorgt ervoor dat sport en bewegen een nog grotere en betere rol kan spelen in de gemeente Beekdaelen. Het belang van sport en bewegen vertelde ook gastspreker Alex Moonen, o.a. 4 maal sterkste man van Nederland én woonachtig in de gemeente Beekdaelen, tijdens een inspirerende opening over verbindingen zoeken tussen onderwijs, sport en de thuissituatie. Samen met Alex hoopt ook het kernteam dat sport en bewegen in het komende jaar nog een extra impuls kan krijgen, de sportakkoord gelden lopen immers (tot nu toe) tot eind 2022.

Wil je meer weten over het Lokaal Sportakkoord Beekdaelen? Neem dan contact op met het kernteam via ken@negen.nl.