Respect binnen het verenigingsleven

Het thema respect wordt een steeds belangrijker aspect in de samenleving. Zowel landelijk als regionaal komt er steeds meer aandacht voor dit thema. Ook in de sportwereld is het respectvol met elkaar omgaan een terugkerend onderwerp. Daarbij zijn respect voor de tegenstander, de scheidsrechter, elkaar en de omgeving de belangrijkste pijlers. Amateursportverenigingen proberen ieder op een eigen manier invulling te geven aan dit thema. De gemeente Beekdaelen wil haar verenigingen en de initiatieven rond dit thema ondersteunen en heeft zich daarom aangemeld als Respectgemeente.

Om in Beekdaelen op een goede manier ondersteuning te bieden aan sportverenigingen willen de gemeente Beekdaelen en de verenigingsondersteuner van Beweegdaelen de wensen en behoeften hierover ophalen van de Beekdaelense verenigingen. Van daaruit kunnen er vervolgstappen gezet worden om het thema respect binnen de sportverenigingen in Beekdaelen nog duidelijker uit te dragen.

Wij willen dit doen door middel van een korte vragenlijst. Op basis van de reacties zal er een vervolg plaatsvinden. Vul onderstaand de vragenlijst is, heb je op voorhand al vragen of opmerkingen neem dan contact op met verenigingsondersteuner Ken Diedering via ken@negen.nl.

Vragenlijst Week van Respect

Ben je bekend met de Respect Foundation?*

Vraag 4

Wordt er binnen jouw vereniging aandacht besteed aan Respect binnen de vereniging? Bijvoorbeeld met bijeenkomsten, spandoeken, of respectwedstrijden. *

Vraag 5

Is jouw vereniging van plan om in de toekomst (meer) aandacht te besteden aan Respect binnen de vereniging? *

Vraag 8

Loop je als vereniging tegen problemen aan rondom het thema Respect?

Vraag 12

Van wie zou je ondersteuning willen hebben over het thema Respect?

Vraag 14