Over ons

In 2019 zijn voormalig gemeenten Nuth, Schinnen en Onderbanken samengesmolten tot gemeente Beekdaelen. JOGG, Nuth beweegt Nuth, Ecsplore, GGD en MEE hebben de handen ineen geslagen. Samen vormen zij Beweegdaelen.

We maken van het groene Beekdaelen dé plek waar iedereen de kans krijgt om een gezonde en vitale leefstijl te ontwikkelen. Samen met inwoners, verenigingen, ondernemers en maatschappelijke partners stimuleren we de totstandkoming van een zo gezond mogelijke omgeving. Samen komen we in beweging, letterlijk en figuurlijk!

Gezond opgroeien

Jong geleerd is oud gedaan. Daarom zorgen we voor een gezonde en actieve basis voor de kinderen in Beekdaelen. Beweegmaatje Ben Bizzie helpt ze daarbij. Hij laat zien dat sport en bewegen zorgt voor plezier. Maar dat niet alleen, sport en bewegen draagt ook bij aan het ontwikkelen van talent. De basis voor gezond opgroeien wordt bij kinderen, ouders en hun omgeving gelegd. Waarbij wordt ingezet op preventie. We bevorderen dat kinderen en jeugd dagelijks in beweging komen en zetten in op de kwaliteit van het bewegingsonderwijs. Daarnaast zoeken we de samenwerking op met het onderwijs, buitenschoolse opvang, sportaanbieders en andere partners.

Iedereen doet mee

Net zo belangrijk als sporten is dat iedereen op zijn of haar eigen manier en kracht kan meedoen. Met en zonder beperking, van jong tot oud. Niemand staat aan de kant. Het houdt mensen vitaal én het brengt hen samen. Zo gaan we de eenzaamheid tegen en zorgen we ervoor dat men zo lang mogelijk zelfstandig blijft. We staan klaar voor de mensen die net dat beetje extra ondersteuning nodig hebben. We gaan uit van positieve gezondheid en zorgen voor bewustwording en een stimulans van een gezonde en actieve leefstijl.

Gezonde omgeving

We stimuleren mensen uit de gemeente Beekdaelen om gezonde keuzes te maken. Daarom investeren we in een gezonde omgeving, die bestaat uit betrokken maatschappelijke partners, inwoners, verenigingen en ongeorganiseerde sportclubs. Met JOGG wordt er ingezet op diverse thema’s, zoals water drinken, gezonde voeding, rookvrije (sport)omgeving en gezonde kantines. We creëren ruimte voor inwoners en geven ze een actieve rol. Zo kunnen ze zelf initiatief nemen en hun steentje bijdragen aan hun eigen leefomgeving.