Sportakkoord Beekdaelen

Gezamenlijk zijn we in de gemeente Beekdaelen aan de slag gegaan om te komen tot een lokaal sportakkoord. Het is enorm belangrijk dat mensen in Beekdaelen (blijven) sporten. Sporten houdt mensen gezond, zorgt voor plezier en brengt mensen samen. Bovendien houdt het onze sportverenigingen vitaal. Om dat te realiseren, moeten verenigingen, maatschappelijke organisaties, gemeente en ondernemers meer met elkaar samenwerken. Daarvoor is het Sportakkoord Beekdaelen gemaakt.

Van nationaal naar lokaal sportakkoord

In 2018 is het Nationaal Sportakkoord gesloten om de sport te versterken en de maatschappelijke kracht van sport optimaal te benutten. Dat lukt alleen als we daar lokaal uitvoering aan geven. Daarom wordt in het verlengde van het landelijke akkoord in de gemeente Beekdaelen een lokaal sportakkoord geschreven. Het sportakkoord is een set afspraken tussen sportaanbieders, maatschappelijke partners, gemeente en ondernemers. Het legt vast door wie en hoe wordt samengewerkt. De betrokken partijen beslissen samen over de inhoud en nemen samen verantwoordelijkheid voor de uitvoering.

Een sportakkoord voor en door Beekdaelen

Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. Dat is het motto bij de ontwikkeling van het Sportakkoord Beekdaelen. Verenigingen, maatschappelijke organisaties, gemeente en ondernemers moeten meer met elkaar samenwerken. Enthousiaste betrokkenen van scholen, kinderopvang, zorgpartners, sportverenigingen en -aanbieders omschreven samen mooie ambities en dromen om sporten en bewegen in de gemeente Beekdaelen nog beter op de kaart te zetten. Deze zijn concreet gemaakt en opgenomen in het akkoord.

Kernteam en uitvoeringsbudget

Midden 2020 werd het sportakkoord Beekdaelen ondertekend. Om een vervolg te geven aan het sportakkoord is een kernteam samengesteld: een groep enthousiaste supporters van het sportakkoord vanuit diverse organisaties en branches, waaronder onderwijs, kinderopvang, bedrijfsleven, verenigingen en de gemeente. “Het kernteam is in het leven geroepen om de actiepunten uit het sportakkoord aan te jagen en stelt jaarlijks de prioriteiten. Ook beheert het team het uitvoeringsbudget wat beschikbaar is om acties uit te voeren”, vertelt sportformateur Elvera Weusten. Organisaties in Beekdaelen kunnen een aanvraag indienen voor het uitvoeringsbudget voor projecten of activiteiten die aansluiten bij ambities uit het lokale sportakkoord.