SuperFIT

SuperFIT is een brede aanpak gericht op het bevorderen van een gezonde leefstijl bij jonge kinderen van 2 tot 4 jaar. Dat betekent meer bewegen, minder zitten, meer en verschillende groenten en fruitsoorten eten én water drinken. SuperFIT richt zich op drie locaties waar peuters zijn: kinderopvang, thuis en de wijk. Daarnaast besteedt SuperFIT aandacht aan drie omgevingen: de fysieke, de sociale en politieke omgeving.

De fysieke omgeving zijn de tastbare dingen, zoals bijvoorbeeld beschikbare speelmaterialen, voedselproducten, maar ook hoe een ruimte is ingedeeld. Bij de sociale omgeving kan gedacht worden aan de voorbeeldfunctie van pedagogisch medewerkers en opvoeders en aan de visie ten aanzien van voeding en beweging. De politieke omgeving betreft onder anderen het voedings- en beweegbeleid binnen een organisatie. Het doel van SuperFIT is om professionals en opvoeders kennis en inzicht te verschaffen over het belang van een gezonde leefstijl bij peuters en praktische adviezen en tips te geven om dit toe te passen in de praktijk.