Uitvoeringsbudget aanvragen

Vanuit het Sportakkoord Beekdaelen is er in 2020, 2021 en 2022 jaarlijks €20.000 uitvoeringsbudget beschikbaar voor het realiseren van ideeën en acties, die aansluiten bij de speerpunten uit het Sportakkoord Beekdaelen. Initiatiefnemers kunnen aanspraak maken op dit uitvoeringsbudget. Om aanspraak te maken op een bijdrage moet een digitale aanvraag ingediend worden bij het kernteam. Het kernteam beslist of een aanvraag voldoet aan de voorwaarden en welke bijdrage wordt toegekend.

Ik heb het aanvraagformulier ingevuld, wat nu?

Als initiatiefnemer kun je een aanvraag voor (een deel van) het uitvoeringsbudget indienen door het aanvraagformulier zo compleet mogelijk in te vullen en te mailen naar: sportakkoordbeekdaelen@gmail.com

Het kernteam controleert of het initiatief voldoet aan de voorwaarden én daarmee in aanmerking komt om een bijdrage voor het initiatief te ontvangen. Een ruime meerderheid van het kernteam moet hier positief over besluiten. Bij twijfel kan het kernteam ook besluiten om de aanvraag terug te sturen naar de aanvrager, met het verzoek om het te verbeteren. Indien het kernteam een aanvraag afkeurt, is het voor de aanvrager op geen enkele manier mogelijk om bezwaar te maken tegen dit besluit bij zowel het kernteam als de gemeente Beekdaelen.

Het kernteam beoordeelt alle aanvragen die binnenkomen. Het kernteam streeft ernaar om alle aanvragen binnen acht weken te behandelen en te beoordelen. De aanvrager wordt per e-mail op de hoogte gehouden van de behandeling en beoordeling van zijn of haar aanvraag.

Vragen of hulp nodig?

Heb je vragen over de aanvraag of het indienen van het formulier? Neem dan contact op met de werkgroep van het sportakkoord via sportakkoordbeekdaelen@gmail.com.